Góc thông tin

Lịch trình dự kiến sẵn, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu vui chơi của đoàn, không bị hạn chế thời gian, vì đoàn mình tự tổ chứcTour: Nha Trang - Thành Phố Biển Xinh ĐẹpThời gian: 4 Ngày 3 đêm ( 16-19/7/2015)Phương tiện: Đi & về...
Chi tiết
Chương trình khám phá Ninh Chữ kỷ niệm 5 năm thành lập công ty Tốc Độ 18/08/2009 - 18/08/2014 Lịch trình dự kiến sẵn, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu vui chơi của đoàn, không bị hạn chế thời gian, vì đoàn tự tổ chức.  - Tour: Phan...
Chi tiết
   Chương trình khám phá vũng tàu – làng bè Long Sơn kỷ niệm 04 năm thành lập công ty Tốc Độ 18/08/2009-18/08/2013   Lịch trình dự kiến sẵn, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu vui chơi của đoàn, không bị hạn chế thời gian, vì đoàn mình...
Chi tiết